06-81999151

ONA

INTK biedt de cursus “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” aan.

Dit is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor personen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek “Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt”.

Met hulp van de docent wordt uw portfolio in orde gemaakt en, als dat nodig is, het examengesprek geoefend.

De cursus bestaat uit 15 lessen. De lessen zijn 1x per week. De les duurt 3 uur.

De cursus kost €745,- inclusief lesmatriaal. De kosten kunt u betalen met de lening van DUO.

Meer informatie kunt u vinden op de website van DUO.