06-14391645

ONA

INTK biedt de cursus “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” aan.

Dit is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor personen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de methode “Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Met hulp van de docent wordt uw portfolio in orde gemaakt en het examengesprek geoefend.

Ook komen er diverse instanties zoals het Nova College, Pasmatch, Agros de Vrijwilligerscentrale en MKB Haarlem voorlichting geven in de klas.

De docent is: Judith rennen

De cursus bestaat uit 15 lessen. De lessen zijn 1x per week.

De cursus kost €450,- De kosten kunt u betalen met de lening van DUO.

Meer informatie kunt u vinden op de website van DUO.