06-14391645

Start cursus B2 in september 2017

Begin september 2017 start bij INTK een B2-cursus. De cursus is een voorbereiding op het Staatsexamen NT2 programma II.

Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau.
Het niveau van Programma II komt overeen met taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).
In deze cursus ligt de nadruk op het vergroten van de woordenschat en het verhogen van de niveaus van de lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid.

De cursus heeft twee dagdelen per week en duurt zes maanden. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de boeken “De Finale”, “Schrijven op B2” en “Lezen op B2”.

Alleen kandidaten die aantoonbaar NT2-niveau B1 beheersen worden tot de cursus toegelaten. Van de cursisten in deze cursus wordt een grote inzet en motivatie verlangd.
Van de cursisten wordt verlangd dat ze naast de lessen minimaal twaalf uur per week aan thuisstudie besteden.

De cursus wordt gegeven door een zeer ervaren NT2-docent.

Alleen bij voldoende aanmeldingen (8 à 10 cursisten) gaat de cursus van start.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van INTK (telefoonnummer: 0614391645)

 

INTK

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *