06-14391645

ONA

INTK biedt de cursus “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” aan.

Dit is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor personen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden.

De cursus bestaat uit 15 lessen. De lessen zijn 1x per week.

De cursus kost €450,- De kosten kunt u betalen met de lening van DUO.

Informatie over de inhoud van het examen vindt u HIER

Meer informatie kunt u vinden op de website van DUO.