06-14391645

INTK sluit zich aan bij het Taalakkoord van het programma Leren en Werken

INTK heeft zich per 23 juli aangesloten bij het Taalakkoord van het programma Leren en Werken.

Het Taalakkoord  beoogt werknemers met een taalachterstand via cursussen Taal op de werkvloer, productiever, gezonder,
veiliger en met meer plezier te laten werken en bovendien actiever mee te laten doen in de samenleving.
Taal is de motor, in welke sector men ook werkt!

INTK beschikt over bevoegde en zeer ervaren NT2-docenten. Er is bij de docenten ook veel
expertise aanwezig op het gebied van cursussen Nederlands op de werkvloer. Met deze
knowhow denkt INTK een uitstekende bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van het
Taalakkoord.

INTK

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *