06-14391645

Alfabetisering

Efficiënt, motiverend en met veel persoonlijke aandacht!

Alfabetisering is het voortraject voor Inburgering.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog niet zijn gealfabetiseerd in het Latijnse letterschrift.

De duur van deze cursus is afhankelijk van de vorderingen van de cursist. Zodra iemand kan lezen en schrijven, kan hij/zij doorstromen naar een inburgeringscursus.